Profilift 2.40 F460/Fn460

Profilift 2.40.JPG


Dette er en 2-stemplede svært service vennlig kjørebane løfter som også kan leveres med integrert frihjulsløfter.


Kjørebanene har oppkjøringsplater og endestopp, minimums høyde 150 mm.


Senteravstander på løftesøylene er 1610 mm.


Hovedløfteren har en løftekapasitet på 4,0 tonn.

Profilift 2.40 F460
leveres med plane kjørebaner uten friløfter.

Profilift 2.60 Fn460, leveres men integrert kjørebaneløfter.


Frihjulsløfter Fn 460:
- Frihjulsløfter med lengdeforskyvbare uttrekk (1400-2100 mm).
- Gummibekledde, sklisikre puter.
- Lav minimumshøyde.

- Løftekapasiet på frihjulsløfter er 3,5 tonn.NEDLASTNINGER:


BROSJYRE:

Profilift 2.40 F460/Fn460


MÅLTEGNINGER:

Profilift 2.40 F460

Profilift 2.40 Fn460
Kontakt Oss