Olje / væske pumper

Olje pumper.jpg

Pneumatiske og manuelle pumper for fett, olje og andre væsker

Ideelle oljepumper for overføring av væsker med lav viskositet, slik som motorolje, gammel spillolje, frostvæske, overføringsolje, ATF-olje og andre lignende produkter. 


Pumpen kan monteres på veggen eller plasseres direkte på trommelen/tanken. 


Ved hjelp av spesielt tilbehør kan mange anvendelsesområder støttes.


Se brosjyre for flere detaljer.


NEDLASTNING


BROSJYRE


Kontakt Oss