MagiX 50

MagiX 50.JPG

En  Autop Stenhøj kjørebaneløfter med kapasitet på 5 tonn og plattform lengder på henholdsvis:

4500, 4800 eller 5200 mm.


Disse løfterne er spesielt egnet for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy med vekter på opp til 5 tonn.


Løfteren er beregnet for nedfelling i gulv, og gir en god arbeidshøyde.


Den er utstyrt med sikkerhetsmekanismer i tilfelle av slangebrudd eller overbelastning.


Leveres som standard med 4 overkjørings-ramper, ekspansjons bolter og 40 mm gummi puter.


Løfteren leveres i 4 hoved utgaver, alle med de overnevnte kjørebane lengdene:

- MagiX 50 SI - med slette kjørebaner.

- MagiX 50 SI Combi - er utstyrt med integrerte fri-hjuls løft som gir adgang til alle mekaniske deler på bilene.

- MagiX 50 WLI - har glideplater i kjørevangen utstyrt med en luftstyrt parkerings låse-mekanisme som sikrer nøyaktig innstilling og er svært godt egnet for hjulstillings kontroll.

- MagiX 50 WLI Combi - modellene har innebygget både WL og Combi fordelene.


Som ekstrautstyr kan vi tilby blant annet et sett for nedfelt montering i gulv.

Ramper er tilgjengelig som ekstrautstyr dersom løfteren skal brukes som overflate montert modell på gulv.NEDLASTNINGER:


BROSJYRE


MÅLSKISSE eksempel:

MagiX 50 SI 4500 mm utgaven

MagiX 50 SI 4800 mm utgaven

MagiX 50 SI 5200 mm utgaven


Kontakt Oss