MagiX 45

MagiX 45.JPG

En Autop Stenhøj kjørebaneløfter med kapasitet på 4,5 tonn og plattformlengder på henholdsvis: 4500, 4800 eller 5200 mm.


Denne løfteren er velegnet for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy med vekter på opp til 4,5 tonn.


MagiX 45 har en meget lav min. høyde når den er installert på gulvet.


Løfteren er utstyrt med sikkerhetsmekanismer i tilfelle av slangebrudd eller overbelastning.


Alle leveres som standard med ramper og stoppeplater, ekspansjonsbolter og 40 mm gummiputer.


Løfteren leveres i 4 hovedutgaver, alle med de ovennevnte kjørebanelengdene:


- MagiX 45 S - med slette kjørebaner.

- MagiX 45 S Combi - er utstyrt med integrerte fri-hjuls løft som gir adgang til alle mekaniske deler på bilene.

- MagiX 45 WL - har glideplater i kjørevangen utstyrt med en luftstyrt parkerings låse-mekanisme som sikrer nøyaktig innstilling og er svært godt egnet for hjulstillings kontroll.

- MagiX 45 WL Combi - modellene har innebygget både WL og Combi fordelene.

 

 

NEDLASTNING

 

BROSJYRE


MÅLSKISSE eksempel:

MagiX 45 WL 4500 mm utgave


Kontakt Oss