Extech EZ40 gas detektor

Extech EZ40 gas lekkasjesøker som oppfyller kravene i PKK forskrift


Detekterer Brennbare gasser på en måte som er ihht intensjon i forskrift.


Brosjyre med spesifikasjoner

Kontakt Oss