DF 1300

DF 1300.jpg


Kort om HESØ Industrivaskeanlegg model DF : 

 • Kontrueret i rustfrie deler bl.a. kabinett, tank, isoleringsplater,  dyserørsystem, dobbelt smussfilter, varme element

 • Pneumatisk styrt front-dør

 • Støy- og varmeisolert

 • Justerbare ben

 • Tilslutning for utsugning av damp

 • Digital temperaturvisning med regulering mellem 30 - 90ºC

 • Nivåføler for sikring av pumpe / varme element mot lav vannstand

 • Ventil for tøming av tank

 • Konstrueret i henhold til maskindirektivet

Det anvendes en 5-dobbelt rensefunksjon: 

 • 3-punkts spyling via rustfritt dyserørssystem

 • Stort spyletrykk og flowmengde

 • Oppvarmning op til 90ºC

 • Roterende dyserør

 • Vannbaseret vaskemiddel

Vaskeren er utstyrt med en frontmontert  VISION 2000 computerstyring.

Denne gir valgfrie programmerings muligheter mellem 5 - 15 - 30 min.

VISION 2000 er utbygget til også å styre eventuelle skylleprogrammer og utsugningsanlegg.

Vesketemperaturen avleses enkelt på det digitale displayet, som er sammen med kontroll panelet oppbygget med soft touch taster.


Det leveres et bredt utvalg av ekstra utstyr til vaskeren - se utvalg i brosjyren.


NEDLASTNING


BROSJYRE


Kontakt Oss