Automatisk drenering

Stenomat.jpg


STENHØJ's Stenomat/Bekomat vannutskiller monteres under syklon eller beholder til automatisk drenering av kondensvann. 


Dette kondensvannet leves så videre til et avløp some er knyttet til en oljeavskiller. Om ikke dette lar seg gjøre må det ledes via et "Sepererings anlegg" (se egen gruppe for dette).Se brosjyre for flere detaljer.

 
  

NEDLASTNING


BROSJYRE - Stenomat


BROSJYRE - Bekomat


Kontakt Oss