Akkreditering 17025


Agder Supply AS er gjennom vårt sertifikat CAL 047 akkreditert etter følgende omfang.


Fagområde

K05 Mekaniske størrelser - bremsetestere og bremsetrykkmålere

K07 Fluide størrelser - avgassmålere og røykgasmålere

K08 Optiske størrelser - lysjusteingsapparat


se link dir til Norsk Akkreditering.

AgderSupply Cal 047.jpg