Adsorpsjonstørker

Stenopac.jpg


STENHØJ's adsorptionstørker benyttes der det er behov for et dugpunkt under 0°.


De kan leveres med et dugpunkt ned til -70°; med eller uten flow-styring. Se brosjyre for flere detaljer.


NEDLASTNING


BROSJYRE

Kontakt Oss